Advertisement

Verslaving

, Volume 12, Issue 2, pp 140–144 | Cite as

Penitentiaire inrichtingen, verslavingszorg en verslavingsreclassering

Knelpunten en oplossingen voor samenwerking
 • Agnes van der PoelEmail author
 • Reinier Sepers
 • Anton Sanderman
 • E. Anouk de Gee
Ingezonden
 • 310 Downloads

Inleiding

Binnen en buiten de muren van penitentiaire inrichtingen (PI’s) komt middelengebruik en verslaving voor onder delictplegers en gedetineerden. In de PI’s is het de uitdaging een balans te houden tussen beheersing en zorg. Sinds 2015 heeft iedere PI een zogenoemde contactpersoon Middelen & Verslaving. De samenwerking met de verslavingszorg en –reclassering is in veel PI’s voor verbetering vatbaar. Om daar een stap in te zetten, is op 4 december 2015 een bijeenkomst georganiseerd. Dit artikel doet verslag van die bijeenkomst.

Over de partijen

Ten eerste de verslavingszorg: Nederland telt elf regionale instellingen voor verslavingszorg, met in 2014 in totaal 67.103 cliënten (zie www.ladis.eu). Ten tweede de DJI/penitentiaire inrichtingen: eind 2014 telde Nederland 28 PI’s (gevangenissen en huizen van bewaring). In 2014 stroomden 41.400 volwassenen in in het gevangeniswezen (82 % unieke personen). De helft verbleef korter dan drie weken in detentie (zie www.dji.nl). Ten derde de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Agnes van der Poel
  • 1
  Email author
 • Reinier Sepers
  • 2
 • Anton Sanderman
  • 3
 • E. Anouk de Gee
  • 1
 1. 1.UtrechtNederland
 2. 2.Den HaagNederland
 3. 3.AmersfoortNederland

Personalised recommendations