Skip to main content

Aandacht gevraagd voor hepatitis C in de verslavingszorg

Hepatitis C is een bloedoverdraagbare leverziekte met een hoge prevalentie onder (ooit-injecterende) drugsgebruikers. Veel patiënten zijn niet opgespoord en daarmee een bron voor verdere verspreiding. Afgezien van verdere transmissie, kan een onbehandelde infectie op termijn leiden tot ernstige complicaties en de kwaliteit van leven fors verlagen. Echter, de ziekte is behandelbaar en de behandeling heeft vaak tevens een gunstig neveneffect op het algemeen (maatschappelijk) functioneren van de patiënt. In dit artikel geven we argumenten die het belang van goede hepatitis C-zorg onderstrepen. Ook beschrijven we waarom de verslavingszorg een grote rol zou kunnen spelen juist in de zorg rond deze somatische aandoening, maar dat dit nog niet op grote schaal gebeurt. Die zorg zou zich idealiter uitstrekken van voorlichting en opsporing van dragers, tot ondersteuning bij de behandeling en nazorg om de verbeteringen in gezondheid en sociaal-maatschappelijk functioneren vast te houden. De behandeling zelf is overigens de verantwoordelijkheid van een leverspecialist in het ziekenhuis. Wij bepleiten een versterking van de hepatitis C-zorg aan drugsgebruikers vanuit de verslavingszorginstellingen.

Summary

Hepatitis C in addiction care: a call for attention

Esther Croes and Clary van der Veen

Hepatitis C is a blood-borne viral disease with a high prevalence among (ever injecting) drug users. Many patients have not been traced and are thus a source for further transmission. Besides further transmission, in the end an untreated infection may lead to serious complications and reduce quality of life. However, the disease is treatable and treatment often has a positive side effect on the general (social) functioning of the patient. In this article, we present arguments underscoring the need for good quality hepatitis C care. We also describe why the addiction care should have a leading role in this somatic disorder, but that in practice this care is only provided on a small scale. Ideally, hepatitis C care would range from counseling, advice and tracing of carriers, to support during treatment and after care, to maintain the improvements in health and social functioning that were obtained. It is of note that the treatment itself is under the responsibility of the liver specialist in hospital. We argue for a boost in the hepatitis C care for drug users from the addiction care.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Notes

 1. Uit dit rapport bleek dat het opsporen van HCV-dragers in populaties met een minder hoge prevalentie, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk, niet (kosten)effectief is.

Literatuur

 • Croes, E.A. & Veen, C. van der (2011). Hepatitis C in de verslavingszorg. De implementatie van de hepatitis C informatiecampagne. Utrecht: Trimbos-instituut.

  Google Scholar 

 • Croes, E.A. & Veen, C. van der (2012). Hepatitis C in de verslavingszorg. De effectiviteit van de hepatitis C informatiecampagne. Utrecht: Trimbos-instituut.

  Google Scholar 

 • Grady, B.P., Vanhommerig, J.W., Schinkel, J., Weegink, C.J., Bruisten, M., Lindenburg, C.E. & Prins, M. (2012). Low incidence of reinfection with the hepatitis C virus following treatment in active drug users in Amsterdam. European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 24, 1302–1307.

  PubMed  Google Scholar 

 • Helsper, C.W., Borkent-Raven, B.A., Wit, N.J. de, Essen, G.A. van, Bonten, M.J., Hoepelman, A.I., Janssen, M.P. & Wit, G.A. de (2011). Cost-effectiveness of targeted screening for hepatitis C in The Netherlands. Epidemiology and Infection, 140, 58-69.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 • Helsper, C.W., Hellinga, H.L., Essen, G.A. van, Wit, G.A. de, Bonten, M.J., Erpecum, K.J. van, Hoepelman, A.I., Richter, C. & Wit, N.J. de (2012). Real-life costs of hepatitis C treatment. Netherlands Journal of Medicine, 70, 145–53.

  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • Hoogervorst, H. (2005). Standpunt briefrapport Gezondheidsraad hepatitis C. Kenmerk PG/ZP 2.556.676 (17 februari).

 • Kretzschmar, M. (2004). De prevalentie van hepatitis C in Nederland. Bilthoven: RIVM.

  Google Scholar 

 • Limburg, W. (2004). Natural history, treatment and prevention of hepatitis C in injecting drug users: an overview. In J. Jager, W. Limburg, M. Kretzschmar, M. Postma & L. Wiessing (Eds.), Hepatitis C and injecting drug use: impact costs and policy options (Scientific Monographs, volume 7, chapter 1). Luxembourg: EMCDDA/Office for Official Publications of the European Communities.

  Google Scholar 

 • Lindenburg, C.E.A., Lambers, F.A.E., Urbanus, A.T., Schinkel, J., Jansen, P.L.M., Krol, A., Casteelen, G., Santen, G. van, Berg, C.H.S.B. van den, Coutinho, R.A., Prins, M. & Weegink, C.J. (2011). Hepatitis C testing and treatment among active drug users in Amsterdam: results from the DUTCH-C project. European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 23, 23–31.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 • Matser, A., Urbanus, A., Geskus, R., Kretzschmar, M., Xiridou, M., Buster, M., Coutinho, R. & Prins, M. (2012). The effect of hepatitis C treatment and human immunodeficiency virus (HIV) co-infection on the disease burden of hepatitis C among injecting drug users in Amsterdam. Addiction, 107, 614–623.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 • Postma, M.J., Wiessing, L.G. & Jager, J.C. (2004). Updated healthcare cost estimates for drug-related hepatitis C infections in the European Union. In J. Jager, W. Limburg, M. Kretzschmar, M. Postma & L. Wiessing (Eds.), Hepatitis C and injecting drug use: impact costs and policy options (Scientific Monographs, volume 7, chapter 8). Luxembourg: EMCDDA/Office for Official Publications of the European Communities.

  Google Scholar 

 • Singels, L. (2010). Eindverslag hepatitis C informatiecampagne. Woerden: NIGZ.

  Google Scholar 

 • Smit, F., Laar, M. van, Croes, E. & Busschbach, J. (2008). Ziektelastgewichten voor misbruik, schadelijk gebruik en afhankelijkheid van alcohol en drugs. Utrecht: Trimbosinstituut.

  Google Scholar 

 • Tweede Kamer der Staten Generaal (2011). Vergaderjaar 2010-2011. Drugsbrief. Publicatienummer 24077 nr. 259.

 • Wiessing, L., Roy, K., Sapinho, D., Hay, G., Taylor, A., Goldberg, D. & Hartnoll, R., for the EMCDDA Study Group on drug-related Infectious Diseases (2004). Surveillance of hepatitis C infection among injecting drug users in the European Union. In J. Jager, W. Limburg, M. Kretzschmar, M. Postma & L. Wiessing (Eds.), Hepatitis C and injecting drug use: impact costs and policy options (Scientific Monographs, volume 7, chapter 4). Luxembourg: EMCDDA/Office for Official Publications of the European Communities.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

is arts-epidemioloog en als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan het programma Drug Monitoring van het

is cultureel antropoloog en was als wetenschappelijk medewerker betrokken bij verschillende hepatitis C-projecten van het

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Croes, E., van der Veen, C. Aandacht gevraagd voor hepatitis C in de verslavingszorg. VERSLAVING 9, 34–42 (2013). https://doi.org/10.1007/s12501-013-0016-1

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12501-013-0016-1