Skip to main content

Ambulante thuisdetox: ervaringen van patiënten en naasten

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Notes

 1. 1.

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie onderscheidt vier stadia van verslaving: a experimenteerfase, b sociaal of geïntegreerd gebruik, c overmatig en schadelijk gebruik, en d verslavingsfase (NVvP, 1998).

Literatuur

 1. Alwyn J., & Hodgson, P. (2004). The addition of a psychological intervention to a home detoxification programme.Alcohol and Alcoholism, 39,536–541.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 2. Bennie, C. (1998). A comparison of home detoxification and minimal intervention strategies for problem drinkers.Alcohol and Alcoholism, 33,157–163.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 3. Boeije, H. (2005).Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Amsterdam: Boom.

  Google Scholar 

 4. Callow, T., Donaldson, S., & Ruiter, M. de (2008). Effectivness of home detoxification: a clinical audit.Britisch Journal of Nursing, 17,692–695.

  Google Scholar 

 5. Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (2002). WMO. De Wet medischwetenschappelijk onderzoek met mensen. Internet:www.ccmo-online.nl (15 september 2009).

 6. Cox, K. (2004).Evidence-based practice voor verpleegkundigen: methodiek en implementatie. Amsterdam: Lemma

  Google Scholar 

 7. Dom, G., & Goossens, B. (2004). Ambulante ontwenning bij alcoholafhankelijkheid, literatuurstudie en pilotonderzoek.Tijdschrift voor Geneeskunde, 60,1619–1627.

  Article  Google Scholar 

 8. Fiellin, D.A. (2000). Outpatient managemnt of patients with alcohol problems.Annals of Internal Medicine, 133,815–827.

  PubMed  CAS  Google Scholar 

 9. Fleeman, N.D. (1997). Alcohol home detoxification: a literature review.Alcohol and Alcoholism, 32,649–656.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 10. Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N., Ooyen-Houben, M.M.J. van, Meijer, R.F., Croes, E.A., Brunt, T., & Ketelaars A.P.M. (2011).Nationale Drug Monitor: jaarbericht 2010. Utrecht: Trimbos-instituut.

  Google Scholar 

 11. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2009).Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol. Utrecht: Trimbosinstituut.

  Google Scholar 

 12. Meerts, J. (2010).Detoxificatie van alcohol in de thuissituatie, een eerste indruk van een onbekend gebied. (Thesis master advanced nursing practice.) Interne publicatie, Hogeschool Zuyd.

 13. Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008).Nursing research: principles and methods. Philadelphia: Lippencott Williams & Wilkins.

  Google Scholar 

 14. Scottisch Intercollegiate Guidelines Netwerk. (2003).The management of harmful drinking and alcohol dependence in primary care. Edinburgh: Scottisch Intercollegiate Guidelines Netwerk.

  Google Scholar 

 15. Shand, F., Gates, J., Fawcett, J., & Mattick, R. (2003).Guidelines for the treatment of alcohol problems. Canbera: Commonwealth Department of Health and Ageing.

  Google Scholar 

 16. Stockwell, T., Bolt, L., Milner, I., & Russell, G. (1991). Home detoxification from alcohol: its safety and efficacy in comparison with inpatient care.Alcohol and Alcoholism, 26,645–650.

  PubMed  CAS  Google Scholar 

 17. Wijdeveld, A.G.M. (1998).In gesprek over verslaving. Vleuten: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Additional information

verpleegkundig specialist

senior docent-onderzoeker

verslavingsarts

manager

senior onderzoeker

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Penders, M., Schoot, T., Bongaerts, M. et al. Ambulante thuisdetox: ervaringen van patiënten en naasten. VERSLAVING 8, 31–43 (2012). https://doi.org/10.1007/s12501-012-0016-1

Download citation