Verslaving

, Volume 7, Issue 4, pp 72–83

Verslavingspreventie is onvoldoende toegerust voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

 • M. Dijkstra
 • E. Bransen
 • M. Leeman
Article

DOI: 10.1007/s12501-011-0044-2

Cite this article as:
Dijkstra, M., Bransen, E. & Leeman, M. VERSLAVING (2011) 7: 72. doi:10.1007/s12501-011-0044-2
 • 1.1k Downloads

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVG) zijn extra kwetsbaar voor problematisch alcohol- en drugsgebruik. Experimenteergedrag kan gemakkelijk overgaan in overmatig gebruik, doordat een cognitieve rem op het gedrag ontbreekt. In dit artikel bespreken we de resultaten van ons kwalitatieve onderzoek naar de wensen en behoeften van medewerkers in voorzieningen voor (jong)volwassenen met LVG ten aanzien van preventie van problematisch middelengebruik. We gaan in op het instellingsbeleid en de deskundigheid van medewerkers en geven suggesties voor de inzet van het preventieve programma Open en Alert.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • M. Dijkstra
  • 1
 • E. Bransen
  • 2
 • M. Leeman
  • 3
 1. 1.Trimbos-instituutUtrechtThe Netherlands
 2. 2.Trimbos-instituutUtrechtThe Netherlands
 3. 3.Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC)UtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations