Verslaving

, Volume 6, Issue 4, pp 84–96 | Cite as

Cannabis en verslaving: feiten en misverstanden

 • Raymond Niesink
 • Margriet van Laar
Middelen

Literatuur

 1. Bossong, M.G., Berckel, B.N. van, Boellaard, R., Zuurman, L., Schuit, R.C., Windhorst, A.D., e.a. (2009). Delta 9-tetrahydrocannabinol induces dopamine release in the human striatum. Neuropsychopharmacology, 34, 759-766.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Brink, W. van den (2008). Geschiedenis en classificatie. In I. Franken & W. van den Brink (Eds.), Handboek verslaving (hfst. 1). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 3. CAM (2008). Risicoschatting cannabis 2008. Internet: http://www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/cam_risicoschattingsrapport_cannabis_2008.pdf (1 oktober 2010).
 4. Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2, opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 5. Grinspoon, L., Bakalar, J.B., Zimmer, L., Morgan, J.P. (1997). Marijuana addiction. Science, 277, 749-742.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Hall, W.D. (2006). Cannabis use and the mental health of young people. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 40, 105-113.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Hyman, S.E., Malenka, R.C., Nestler, E.J. (2006). Neural mechanisms of addiction: the role of reward-related learning and memory. Annual Review of Neuroscience, 29, 565-598.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Korf, D.J., Wouters, M., Benschop, A., & Ginkel, P. van (2004). Sterke wiet. Een onderzoek naar blowgedrag, schadelijkheid en afhankelijkheid van cannabis. Amsterdam: Rozenberg.Google Scholar
 9. Laar, M. van (2008). Epidemiologie. In I. Franken & W. van den Brink (Eds.), Handboek verslaving (hfst. 2). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 10. Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N., Ooyen-Houben, M.M.J. van, Meijer, R.F., & Brunt, T. (2010). Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2009. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 11. Moore, T., Zammit, S., Lingford-Hughes, A., Barnes, T., Jones, P., Burke, M., & Lewis, G. (2007). Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: A systematic review. Lancet, 370, 319-328.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Morgan, C.J., Freeman, T.P., Schafer, G.L., & Curran, H.V. (2010). Cannabidiol attenuates the appetitive effects of Delta 9-tetrahydrocannabinol in humans smoking their chosen cannabis. Neuropsychopharmacology, 35, 1879-1885.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Rigter, H. (2006). Cannabis, preventie en behandeling bij jongeren. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 14. Rigter, S., & Niesink, R.J.M. (2010). THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2009-2010). Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 15. Wise, R.A. (2004). Rewards wanted: Molecular mechanisms of motivation. Discovery Medicine, 4, 180-186.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Raymond Niesink
  • 1
 • Margriet van Laar
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations