Advertisement

nieuws

  • Wim OttoEmail author
nieuws
  • 10 Downloads

Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht

Op vrijdag 12 april zal de Vereniging voor Gezondheidsrecht haar jaarvergadering houden. Onderwerp is Preventie. Centraal daarbij staat het door 5 preadviseurs uitgebrachte preadvies met als titel Ongezond gedrag: de rol van het recht onderverdeeld in thema's over: tabaksontmoediging, ongezond voedsel, en preventie en alcohol.

Locatie: Koningin Máxima zaal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, Amsterdam. Aanvang 10.00 uur. Het themagedeelte start vanaf 11.15 uur en eindigt om 17.00 uur. Toegang (incl. lunch): VGR-leden € 25 en niet-leden € 45. Aanmelding en betaling via

www.vereniginggezondheidsrecht.nl.

Rapport voldoet niet aan criteria: waarschuwing voor verzekeringsarts

Een verzekeringsarts wordt verweten dat hij ongeldige, eenzijdige en niet onafhankelijke rapportages over klager heeft opgesteld. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht als ongegrond afgewezen. Klager heeft hiertegen beroep ingesteld.

Het...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations