Advertisement

Een requiem voor de bedrijfsarts?

  • Dolf AlgraEmail author
column
  • 10 Downloads

'Het roer moet om ! Wij denken dat de rol en positie van de bedrijfsarts essentieel anders moet worden ingevuld. Zo doorgaan is het failliet van ons vak'. Dat was de alarmerende oproep van Hans Burggraaff en Adriaan Wiersma in het januarinummer van het TBV. Het leest als een cri de coeur van twee oude rotten in het vak. De noodklok wordt geluid. Luid en duidelijk: act now, anders gaat de bedrijfsarts als de dodo onder dokters de annalen in. Het is aanpassen óf uitsterven. De schrijvers spreken niet met meel in de mond, ze schenken klare wijn. Vrij straffe wijn wel te verstaan. Ze kiezen voor een Grote Omwenteling. Grondige sloop, gevolgd door futuristische nieuwbouw.

Hoe ziet deze game changer er eigenlijk uit?

De contouren: om te beginnen wordt het al oude KNMG-dogma van scheiding tussen behandeling en controle definitief ten grave gedragen. Verzuimbegeleiding wordt namelijk in de curatieve sector gepositioneerd. Want, zo stellen de schrijvers, 'met betrekkelijk geringe inspanning...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations