Advertisement

Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers (3)

 • Dave StynenEmail author
 • Nicole Jansen
 • IJmert Kant
onderzoek
 • 24 Downloads

Samenvatting

Dit artikel is het derde in een reeks van drie artikelen die gebaseerd zijn op het onderzoeksprogramma Bevordering van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers: een cohort studie naar de determinanten van gezond en prettig doorwerken op oudere leeftijd. Andere artikelen in deze reeks betreffen Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers: overzicht van bevindingen uit de Maastrichtse cohort-studie naar de determinanten van (langer) doorwerken op oudere leeftijd en Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers: wetenschappelijke evidentie van potentiële maatregelen.

Keywords

Older workers Labor participation Occupational Health Preventive measures Interventions Qualitative research Occupational health professionals Implementation 

Literatuur

 1. 1.
  Stynen D, Jansen N, Kant IJ. Wetenschappelijke evidentie van potentiële maatregelen. Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers (2). Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2019;1:7-14.Google Scholar
 2. 2.
  Creswell JW. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2013. London: Sage publications.Google Scholar
 3. 3.
  Jansen N, Stynen D, Grip A de, Kant IJ. Overzicht van bevindingen uit de Maastrichtse Cohort Studie naar de determinanten van (langer) doorwerken op oudere leeftijd. Bevordering arbeidsparticipatie -oudere werknemers. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2018;10:526-32.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Epidemiology, CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences,Maastricht UniversityMaastrichtNetherlands

Personalised recommendations