Advertisement

Een systematische review van interventies ter bevordering van arbeidsdeelname van oudere werknemers

 • Ivan Steenstra
Onderzoek in het kort

Samenvatting

Doel van deze systematische review1 was om bewijsmateriaal samen te vatten over de effectiviteit van interventies gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie bij oudere werknemers.

Literatuur

 1. 1.
  Steenstra I, Cullen K, Irvin E, Eerd D van. A systematic review of interventions to promote work participation in older workers. J Safety Res 2017 Feb;60:93-102.Google Scholar
 2. 2.
  Steenstra IA, Knol DL, Bongers PM, Anema JR, Mechelen W van, Vet HC de. What works best for whom? An exploratory, subgroup analysis in a randomized, controlled trial on the effectiveness of a workplace intervention in low back pain patients on return to work. Spine (Phila Pa 1976 ) 2009 May 20;34(12):1243-9.Google Scholar
 3. 3.
  Oostrom SH van, Anema JR, Terluin B, Venema A, Vet HC de, Mechelen W van. Development of a workplace intervention for sick-listed employees with stress-related mental disorders: Intervention Mapping as a useful tool. BMC Health Serv Res 2007;7:127.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Manager Research & Analyticsbij Morneau Shepell, een human resources services en technology bedrijf met hoofdkantoor in TorontoOntarioCanada

Personalised recommendations