Advertisement

Voorspellers van verzuimduur bij licht hersenletsel binnen de vangnetpopulatie

 • Marno Middelbos
Onderzoek
 • 44 Downloads

Samenvatting

De prognose van licht traumatisch schedel/hersenletsel (LTH) is doorgaans gunstig: de meerderheid van de betrokkenen is binnen drie tot zes maanden weer aan het werk. 1 Een minderheid meldt langduriger klachten en verzuimt langer. Van de vangnetpopulatie van UWV is niet bekend welke factoren gerelateerd zijn aan langer verzuim bij LTH. Om dit te onderzoeken werd een retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd onder 74 cliënten uit de vangnetpopulatie van UWV, aan wie de CAS-code N500 (commotio cerebri) was toegewezen. Met univariate en multivariate lineaire regressieanalyses werd onderzocht welke factoren van invloed waren op de uitkomstvariabele verzuimduur in dagen. De gemiddelde verzuimduur was 427 dagen. Dit is hoger dan de gemiddelde verzuimduur bij LTH in andere onderzochte populaties. Gevonden voorspellers voor langere verzuimduur waren een opgestarte letselschadeprocedure, interne/neurologische comorbiditeit en afwijkingen bij neuropsychologisch onderzoek. Er werden geen voorspellers gevonden voor kortere verzuimduur. Verzekeringsartsen kunnen de bevindingen gebruiken om de verwachte verzuimduur bij vangnetters met LTH in te schatten.

Keywords

Licht traumatisch schedel-/hersenletsel Verzuimduur Vangnetpopulatie Vangnetters 

Literatuur

 1. 1.
  Richtlijn opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd/ hersenletsel. Utrecht: CBO; 2010.Google Scholar
 2. 2.
  Cancelliere C, Kristman VL, Cassidy JD, et al. Systematic review of return to work after mild traumatic brain injury: results of the International Collaboration on Mild Traumatic Brain Injury Prognosis. Arch Phys Med Rehabil 2014;95(3 Suppl):S201-9.Google Scholar
 3. 3.
  Stulemeijer M, Werf S van der, Borm GF, Vos PE. Early prediction of favourable recovery 6 months after mild traumatic brain injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79(8):936-42.Google Scholar
 4. 4.
  Scheenen ME, Spikman JM, Koning ME de, et al. Patients “At Risk’’ of Suffering from Persistent Complaints after Mild Traumatic Brain Injury: The Role of Coping, Mood Disorders, and Post-Traumatic Stress. Journal of Neurotrauma 2017;34(1):31-37.Google Scholar
 5. 5.
  Maestas KL, Sander AM, Clark AN, et al. Preinjury coping, emotional functioning, and quality of life following uncomplicated and complicated mild traumatic brain injury. J Head Trauma Rehabil 2014;29(5):407-17.Google Scholar
 6. 6.
  Paniak C, Reynolds S, Toller-Lobe G, et al. A longitudinal study of the relationship between financial compensation and symptoms after treated mild traumatic brain injury. J Clin Exp Neuropsychol 2002;24(2):187-93.Google Scholar
 7. 7.
  Carroll LJ, Cassidy JD, Peloso PM, et al. WHO Collaborating Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury. Prognosis for mild traumatic brain injury: results of the WHO Collaborating Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury. J Rehabil Med 2004;(43 Suppl):84-105.Google Scholar
 8. 8.
  Jong P de, Schrijvershof C, Veerman T. Vangnetters en profil: Vergelijking tussen negen maanden zieke vangnetters en werknemers. Den Haag/Leiden: APE/AStri; 2008.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.UWVGroningenNetherlands

Personalised recommendations