Advertisement

Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie

 • Fleur Meerstadt
 • Jaap Maas
 • Helma Ruijs
 • Hans van Vliet
Voor de praktijk

Samenvatting

Recent verscheen op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het advies van de Gezondheidsraad (GR): Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie. 1 Hieronder volgt een korte weergave van dit advies, aangevuld met achtergronden en de betekenis voor de bedrijfsgeneeskundige praktijk.

Advies Gezondheidsraad Werknemers Kinkhoest Vaccinatie Risico-inschatting 

Literatuur

 1. 1.
  Gezondheidsraad. Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie. Nr 2017/07, Den Haag 13 juni 2017. www.gezondheidsraad.nl/werknemers en kinkhoest.
 2. 2.
  Gezondheidsraad. Werknemers en infectieziekten – criteria voor vaccinatie. Den Haag 15 december 2014. www.gezondheidsraad/werknemers en vaccinatie.
 3. 3.
  LCI-richtlijn Pertussis. http://www.rivm/Onderwerpen; kies K en vervolgens Kinkhoest.
 4. 4.
 5. 5.
  Zwart B. et al. Kinkhoestuitbraak op een neonatologieafdeling. Infectieziekten Bulletin. Maart 2007;18(3):90-1. www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin.
 6. 6.
  Niessen WJM. Het voorkomen van verspreiding van kinkhoest op een kinderafdeling van een ziekenhuis. Infectieziekten Bulletin. November 2008;19(9):272-4.Google Scholar
 7. 7.
  Nieuwsbericht. Medewerkers ziekenhuis Delfzijl behandeld tegen kinkhoest. Medisch Contact. 29 juni 2007 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/me-dewerkers-ziekenhuis-delfzijl-behandeld-tegen-kinkhoest.htm.
 8. 8.
  Maltezou HC, Ftika L, Theodoridou M. Nosocomial pertussis in neonatal units. J Hosp.Infect 2013 Dec;85(4):243-8.Google Scholar
 9. 9.
 10. 10.
  Notitie Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (AGO) in de context van werk en biologische agentia. 24 november 2015. www.arboportaal.nl/Notitie AGO.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 • Fleur Meerstadt
  • 1
 • Jaap Maas
  • 2
 • Helma Ruijs
  • 3
 • Hans van Vliet
  • 4
 1. 1.bedrijfsarts CIb/LCIRIVM
 2. 2.bedrijfsarts/epidemioloog AMC/NCvB
 3. 3.Arts Maatschappij en Gezondheid, CIb/LCIRIVM
 4. 4.Arts Maatschappij en Gezondheid, Programmamanager RVPRIVM

Personalised recommendations