Advertisement

Good practices: Het bedrijfsbezoek: een belangrijk preventief instrument

  • Marjet van Gelderen
Voor de praktijk
  • 16 Downloads

Samenvatting

Tegenwoordig maakt het doen van bedrijfsbezoeken integraal onderdeel uit van de opleiding tot bedrijfsarts. Het bezoeken van bedrijven samen met de praktijkopleider behoort tot de verplichtingen waaraan men moet voldoen om de specialisatie succesvol af te ronden. Tijdens mijn opleiding was dat nog anders, maar omdat ik opgeleid ben bij een interne arbodienst was bezoeken van het bedrijf vanzelfsprekend, en dus jong geleerd, oud gedaan. Het doen van een bedrijfsbezoek is niet alleen leerzaam, want je leert over het werk dat gedaan wordt, de werkomstandigheden, de (on)mogelijkheden om aangepast werk te kunnen doen, maar je leert ook de mensen kennen en dat kan weer leiden tot snellere toegang tot de bedrijfsarts want onbekend maakt onbemind. Zo heb ik wel eens meegemaakt dat een medewerker al langer het advies kreeg van zijn leidinggevende om naar de bedrijfsarts te gaan, maar pas ging nadat ik een keer mijn gezicht op zijn werkplek had laten zien.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bedrijfsarts/bedrijfsarts-opleider bij Health Services/Zorg van de Zaak

Personalised recommendations