Advertisement

Belgische Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde

De troeven van de arbeidsgeneeskunde in een wereld van verandering
 • Sofie Acke
 • Marie-Noëlle Schmickler
 • Katrien Mortelmans
Congresverslag
 • 5 Downloads

Samenvatting

Op 16 en 17 november 2017 vonden in Brussel voor de 56ste keer de Belgische Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde plaats, georganiseerd door de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneeskunde (BBvAg). België beleeft een kantelmoment: het aantal burn-outs neemt exponentieel toe, de pensioenleeftijd stijgt, de re-integratiewetgeving ging van start en ‘werkbaar werk’ moet een langere en zinvolle loopbaan mogelijk maken. Daarbij vormen de digitalisering, flexibilisering en globalisering een nieuwe uitdaging op de arbeidsmarkt. Wij vatten de boodschappen inzake re-integratie voor u samen.

Referentie

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 • Sofie Acke
  • 1
 • Marie-Noëlle Schmickler
  • 1
 • Katrien Mortelmans
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations