Advertisement

Handreikingen voor duurzame inzetbaarheid

  • Wim Otto
hoofdredactioneel
  • 204 Downloads

Samenvatting

Vorige maand besteedden we aandacht aan het overlijden van onze redacteur Frans Marcelissen. Hij was de laatste jaren sterk betrokken bij onderzoek op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In deze editie van TBV komt dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken aan bod.

Literatuur

  1. 1.
    Blijleven R, Hertog K, Marcelissen F. Jac van der Klink: ‘We benaderen werk en werkenden te veel met de instrumenten van gisteren’. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2016; 1: 32-36.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2017

Authors and Affiliations

  • Wim Otto
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations