De preventie van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting

Samenvatting

Op 9 februari 2017 opende NOS Nieuwsuur als volgt: “Het is beroepsziekte nummer 1 in Nederland; stress op de werkvloer. 1 op de 8 werknemers loopt met burn-outklachten rond. Langdurige stress kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden en kost de maatschappij miljarden euro’s per jaar.”

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  TNO (2014) http://www.stresspreventionatwork.nl/downloads/brochure_kosten_ZV_NEA.pdf.

 2. 2.

  Blekemolen JRM, Hulshof CTJ, Sluiter JK. The Prevalence of Work Related Stress Complaints among Healthcare Workers for the Disabled Participating in a Workers' Health Surveillan­ce Program. Occup Med Health Aff 2016; 6: 100025–6.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Roelen CA, Norder G, Koopmans PC, et al. Employees sick-listed with mental disorders: who returns to work and when? J Occup Rehabil 2012; 3: 409–17.

  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jurriaan Blekemolen.

Additional information

J.R.M. Blekemolen, bedrijfsarts A&O deskundige Vodemol Uitgedokterd Organisatie Advies, Muiderberg.

T. te Braake, A&O psycholoog Break Trail, Amsterdam.

Correspondentieadres: j.r.m.blekemolen@vodemol.nl

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Blekemolen, J., te Braake, T. De preventie van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting. TBV - Tijdschr Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskd 25, 222–223 (2017). https://doi.org/10.1007/s12498-017-0078-4

Download citation