Advertisement

Ruik je dat niet? Reukstoornissen door blootstelling in het werk

 • Annet Lenderink
 • Sanne Maleszka
 • Lode Godderis
Beroepsziekten
 • 36 Downloads

Samenvatting

Veel mensen ervaren wel eens dat ze minder goed kunnen ruiken, bijvoorbeeld na een verkoudheid. In zo’n periode is ook de smaak minder, maar gelukkig herstellen reuk en smaak zich meestal vanzelf weer, nadat de verkoudheid is verdwenen. Toch kan het reukvermogen door uiteenlopende oorzaken ook langdurig of blijvend worden aangetast en dat heeft grote invloed op het welbevinden en het functioneren van mensen.

Literatuur

 1. 1.
  Hummel T, Landis BN, Hüttenbrink K-B. Smell and taste disorders. GMS current topics in otorhinolaryngology, head and neck surgery. German Medical Science; 2011; 1–0.Google Scholar
 2. 2.
  Loijmans R. Reukverlies. Huisarts en wetenschap 2012; 55: 231–231.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Stinis H. Reukstoornissen door het werk. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2002; 10: 293–295.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Doty RL. Olfactory dysfunction and its measurement in the clinic and workplace. International archives of occupational and environmental health 2006; 79: 268–282.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Loijmans R. Reukverlies. Huisarts en wetenschap 2012; 55: 231–231.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Hannu T, Toskala E, Tuomi T, Sainio M. Anosmia in association with occupational use of a waterproof coating chemical. Occupational Medicine 2005; 55: 142–144.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Heiser C, Grupp K, Hörmann K, Stuck B. Loss of olfactory function after exposure to barbituric acid. Auris Nasus Larynx 2010; 37: 103–105.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Prudhomme JC, Shusterman DJ, Blanc PD. Acute-onset persistent olfactory deficit resulting from multiple overexposures to ammonia vapor at work. The Journal of the American Board of Family Practice 1998; 11: 66–69.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Gobba F. Occupational exposure to chemicals and sensory organs: a neglected research field. Neurotoxicology 2003; 24: 675–691.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Gobba F. Olfactory toxicity: long-term effects of occupational exposures. International archives of occupational and environmental health 2006; 79: 322–331.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Doty RL, Hastings L. Neurotoxic exposure and olfactory impairment. Clin Occup Environ Med. 2001; 1: 547–575.Google Scholar
 12. 12.
  Sandmark B, Broms I, Löfgren L, Ohlson C-G. Olfactory function in painters exposed to organic solvents. Scandinavian journal of work, environment & health 1989; 60–63.Google Scholar
 13. 13.
  Hughes M, Carson M, Collins M, et al. Does diisocyanate exposure result in neurotoxicity? Clinical Toxicology 2014; 52: 242–257.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2016

Authors and Affiliations

 • Annet Lenderink
  • 1
 • Sanne Maleszka
  • 1
 • Lode Godderis
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations