Advertisement

Preventief Medisch Onderzoek moet een belangrijkere positie krijgen in het voorkomen van beroepsziekten

 • Jolanda WillemsEmail author
 • Rik Menting
 • Edo Houwing
 • Toin van Haeren
Opinie
 • 99 Downloads

Samenvatting

Natuurlijk moeten bedrijfsartsen beroepsziekten vaker melden. Maar een groot deel van de mensen met een (dreigende) beroepsziekte ziet de bedrijfsarts nooit in zijn spreekkamer. Deze mensen werken ondanks hun (dreigende) beroepsziekte gewoon door en/of verzuimen te kort. Uit cijfers blijkt dat ze niet door een bedrijfsarts gezien worden.

Om beroepsziekten goed op te sporen is er meer nodig dan alleen het melden van beroepsziekten die nu in de spreekkamer van de bedrijfsarts voorbijkomen in het kader van de verzuimbegeleiding. Het Preventief Medisch Onderzoek zou een belangrijke rol moeten spelen in deze opsporing. Het moet dan wel een andere vorm krijgen dan veel van wat we nu in de ‘markt’ zien. Voor een zinvol, kwalitatief PMO, stellen wij de volgende vijf uitgangspunten voor:

 1. 1.

  Werk wetenschappelijk verantwoord en volgens bestaande richtlijnen.

   
 2. 2.

  Maak PMO tot integraal onderdeel van een geheel aan activiteiten gericht op het voorkomen van beroepsziekten en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

   
 3. 3.

  Leg de focus meer op maatregelen en acties, en minder op onderzoek.

   
 4. 4.

  Focus op het onderzoek met het meeste effect.

   
 5. 5.

  Differentieer onderzoek en werk waar mogelijk samen met de reguliere publieke gezondheidszorg.

   
Beroepsziekten Preventief medisch Onderzoek Toekomst arbeidsgerelateerde zorg 

Bronnen

 1. Eysink PED, Blatter BM, Gool CH van, Gommer AM, et al. Ziektelast van ongunstige arbeidsomstandigheden in Nederland. RIVM Rapport 270012001, 2007.Google Scholar
 2. HSE, Health and Safety Executive, Annual Statistics Report for Great Britain 2012/2013.Google Scholar
 3. NVAB, NHG, LHV, LekkerLangLeven. Praktijkwijzer PreventieConsult Cardiometabool Risico bij de Leidraad Preventief Medisch Onderzoek. Partners PreventieConsult CMR, september 2012.Google Scholar
 4. Ketelaar S, Nieuwenhuijsen K, Gartner F, et al. PMO module psychische gezondheid verbetert werk functioneren in de zorg. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2013; 21: 406-411.CrossRefGoogle Scholar
 5. KNMG, Multidisciplinaire Ric htlijn Preventief Medisch Onderzoek. CBO, TÜV Rheinland Nederland, 2013.Google Scholar
 6. Sluiter JK, Weel ANH, Hulshof CTJ. Leidraad Preventief medisch onderzoek van werkenden. Utrecht, Kwaliteitsbureau NVAB, 2013.Google Scholar
 7. Sluiter JK, Hulshof CTJ. Hulpdocumenten voor bedrijfsartsen bij de ontwikkeling en uitvoering van preventief medisch onderzoek bij werkenden. Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum, 2013.Google Scholar
 8. Weel A. Ongericht screenen mag niet meer… Richtlijn PMO stelt kwaliteitseisen aan commercieel aanbod van preventief medisch onderzoek. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 75-77.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© The Society of Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (SBBV) 2015

Authors and Affiliations

 • Jolanda Willems
  • 1
  Email author
 • Rik Menting
  • 1
 • Edo Houwing
  • 1
 • Toin van Haeren
  • 1
 1. 1.Coöperatie PreventPartnerNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations