Johan Marcus Baart de la Faille (1867 - 1952)

Pioniers van de verzekeringsgeneeskunde
  • Jan-Willem Koten
Historie
  • 16 Downloads

Samenvatting

Johan Marcus Baart de la Faille stamde uit een intellectuele patriciërsfamilie met een remonstrantse levensbeschouwing. De familie telde een groot aantal hoogleraren en medici met een uitstekende reputatie.

Copyright information

© The Society of Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (SBBV) 2015

Authors and Affiliations

  • Jan-Willem Koten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations