Skip to main content

Onderzoek naar interdoktervariatie bij beoordelingen van verzekeringsartsen

Samenvatting

Doel is inzicht te krijgen in de mate en mogelijk daarmee samenhangende factoren van systematische verschillen tussen beoordelingen door verzekeringsartsen in de praktijk.

Variabelen conform het ‘Attitude - Sociale Norm - Eigen Effectiviteit’- model uit een vragenlijstonderzoek onder verzekeringsartsen, zijn gekoppeld aan uitkomsten van hun beoordelingen van cliënten. Multilevelanalyses zijn uitgevoerd op 196 verzekeringsartsen en 83.755 beoordelingen voor WAO, Herbo of WIA in de periode 2003-2008. ‘Intraclass’-correlatiecoëfficiënten zijn berekend. Kenmerken, meningen en zelfgerapporteerd beoordelingsgedrag van verzekeringsartsen hangen in zeer geringe mate samen met de uitkomst van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Er blijken wel kleine tot matige systematische verschillen, met name voor de mate van urenbeperkingen en de ernst van beperkingen. Onze bevindingen leveren geen indicaties op van andere oorzaken voor deze verschillen. Zij kunnen te maken hebben met werkroutines of opvattingen over de ‘normale’ werklast van een werknemer. Onderzoek moet uitwijzen of protocollering deze verschillen vermindert.

Summary

A study of the assessment behaviour of insurance physicians

The aim of this study is to determine the extent and the associated factors of systematic variations in the disability assessments of long-term sick-listed employees by Dutch insurance physicians (IP’s). Variables from a questionnaire survey among IPs, based on the ‘Attitude - Social norm - self-Efficacy’ (ASE) model, were linked to the outcomes of the disability assessments. We performed multilevel analyses on the data provided by 196 IPs and 83,755 assessments in the period 2003-2008 and we calculated Intra Class Correlations (ICCs).

The characteristics, opinions and self-reported assessment behaviour of IPs showed very little association with the outcomes of their disability assessments. Our study uncovered small to moderate systematic variations, comparable to those in other medical professions, especially for working hour restrictions and the severity of the functional incapacity. We found no indications of other reasons for these variations. They may be related to work routines or to differing views on the ‘normal’ employee’s workload. Further research is needed to determine whether guidelines could reduce these systematic variations.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

LITERATUUR

 • UWV Uitvoering Werknemersverzekeringen. Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem. Een introductie voor belangstellenden. Amsterdam: UWV, 2003; http://cba.uwv.nl/literatuur-claimbeoordeling/adlib_view?id=57771, benaderd op 20 januari 2010.

 • Spanjer J. De inter- en intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid van WAO-beoordelingen. Tijdschr BedrijfsVerzekeringsgeneeskd 2001; 9: 234-241.

  Google Scholar 

 • Spanjer J, Krol B, Groothoff JW. Inter-rater reliability in disability assessment based on a semi-structured interview report. Disabil Rehabil 2008; 30: 1885-1890.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • Spanjer J, Krol B, Popping R, et al. Disability assessment interview: the role of detailed information on functioning in addition to medical history-taking. Rehabil Med 2009; 41: 267-272.

  Article  Google Scholar 

 • Brouwer S. In disability in chronic low back pain: psychometric properties of ADL- and work-related instruments. Chapters 4 and 5. PhD thesis. University of Groningen, 2004, http://irs.ub.rug.nl/ppn/267302193, benaderd op 6 december 2009.

 • Spanjer J, Krol B, Brouwer S, Popping R, Groothoff JW, van der Klink JJ. Reliability and Validity of the Disability Assessment Structured Interview (DASI): a tool for assessing functional limitations in claimants. J Occup Rehabil 2010, 20: 33-40.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Raad voor Gezondheidsonderzoek. Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde. Den Haag: RGO, 2004.

 • Boer WEL de, Besseling JMJ, Willems HHBM. Organisation of disability evaluation in 15 countries. Pratiques et organisation des soins 2007; 38: 205-217.

  Google Scholar 

 • Boer WE de, Bruinvels DJ, Rijkenberg AM, et al. Evidence based guidelines in the evaluation of work disability: an international survey and a comparison of quality of development. BMC Public Health 2009; 9: 349.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Boer WE de, Rijkenberg AM, Donceel P. Guidelines for assessment of work disability: an international survey. Gesundheitswesen 2011; 73: e103-e110.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Steenbeek R, Schellart AJM, Mulders HPG, et al. The development of instruments to measure the work disability assessment behaviour of insurance physicians. BMC Public Health 2011; 11: 1.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Schellart AJM, Steenbeek R, Mulders HPG, et al. Can the disability assessment behaviour of insurance physicians be explained? Applying the ASE-model. BMC Public Health 2011; 11: 576.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Schellart AJM, Mulders HPG, Steenbeek R, et al. Interdoctor variations in the assessment of functional incapacities by insurance physicians. BMC Public Health 2011; 11: 864.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Rasbash J, Steele F, Browne W, Prosser B. A User’s Guide to MLwiN Version 2.0. Bristol, UK: Centre for Multilevel Modelling, University of Bristol, 2004.

  Google Scholar 

 • Twisk JWR. Applied Multilevel Analysis. New York: Cambridge University Press, 2006.

  Book  Google Scholar 

 • Merlo J. Changing analytical approaches in European epidemiology – a short comment on a recent article. Eur J Epidemiol 2005; 20: 737.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Merlo J, Gerdtham UG, Eckerlund I, et al. Hospital level of care and neonatal mortality in lowand highrisk deliveries – reassessing the question in Sweden by multilevel analysis. Med Care 2005; 43: 1092-1100.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Damman OC, Stubbe JH, Hendriks M, et al. Using multilevel modeling to assess casemix adjusters in consumer experience surveys in health care. Med Care 2009; 47: 496-503.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • University of Aberdeen: Empirical estimates of ICCs from changing professional practice study. [Final version.] [www.abdn.ac.uk/hsru/documents/iccs-web.xls], benaderd op 26 januari 2010.

 • Campbell M, Grimshaw J, Steen N. Sample size calculations for cluster randomised trials. Changing professional practice in Europe group (EU BIOMED II Concerted Action). J Health Serv Res Policy 2000; 5: 12-16.

  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • Godin G, Bélanger-Gravel A, Eccles M, Grimshaw J. Healthcare professionals’ intentions and behaviours: a systematic review of studies based on social cognitive theories. Implement Sci 2008, 3: 36.

  Article  Google Scholar 

 • Rebergen D, Hoenen J, Heinemans A, et al. Adherence to mental health guidelines by Dutch occupational physicians. Occup Med (London) 2006; 5: 461-468.

  Article  Google Scholar 

 • Zwerver F, Schellart AJM, Anema JR, et al. Intervention mapping for development of an implementation strategy for the insurance medicine guideline on depression. BMC Public Health 2011; 11: 9.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Schellart AJM, Zwerver F, Anema JR, Beek AJ van der. Training in toepassing van het protocol Depressieve stoornis en veranderingen in de uitkomsten van de beoordeling van de belastbaarheid. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2012; 8: 357-364.

  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Ton Schellart.

Additional information

Dr. A.J.M. Schellart is sociaal wetenschapper en senior onderzoeker bij de afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, VU medisch centrum en het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde van AMC-UMCG-UWV-VUmc (KCVG).

Drs. J.J.M. Besseling is sociaal wetenschapper en was ten tijde van het onderzoek senior onderzoeker bij TNO.

Dr. R. Steenbeek is onderzoeker bij TNO.

Dr. H. Kroneman, MHCM, is verzekeringsarts, medisch adviseur UWV.

Note: for an English publication on this subject see: Schellart et al. 13

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Schellart, T., Besseling, J., Steenbeek, R. et al. Onderzoek naar interdoktervariatie bij beoordelingen van verzekeringsartsen. TBV - TIJDSCHRIFT VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE 21, 61–67 (2013). https://doi.org/10.1007/s12498-013-0029-7

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12498-013-0029-7

 • Interdoktervariatie
 • Verzekeringsartsen
 • Arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen
 • Functionele Mogelijkheden En Beperkingen
 • Multilevelanalyse
 • Intraclasscorrelatiecoëfficiënten