De CBO-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie: betekenis voor de bedrijfsgeneeskunde

  • Marcel Ligthart
RICHTLIJNEN

DOI: 10.1007/s12498-012-0130-3

Cite this article as:
Ligthart, M. TIJDSCHRIFT VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE (2012) 20: 273. doi:10.1007/s12498-012-0130-3
  • 30 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Marcel Ligthart
    • 1
  1. 1.ZwolleThe Netherlands

Personalised recommendations