Advertisement

Chronobiologie en werktijden

 • M.P. Gerkema
VOOR DE PRAKTIJK
 • 102 Downloads

Zo langzamerhand beginnen we te begrijpen wat de biologische achtergrond is van gezondheidsproblemen in ploegendienst. In een vergrijzende beroepsbevolking leidt langdurige blootstelling aan onregelmatige werktijden tot problemen met slaap, overgewicht en gezondheid. Een belangrijke indicator voor ploegendienstproblemen is in elk geval het aantal dienstjaren dat in ploegendienst is doorgebracht. Bijvoorbeeld: problemen met slaap en overgewicht nemen toe met het aantal dienstjaren.

Twee recente, nieuwe bevindingen over onze inwendige biologische kloksystemen werpen nieuw licht op het hoe en wat van die ontregeling. Naast de al langer bekende centrale dag-ennachtklok in de hypothalamus blijken we over tal van perifere klokken op orgaanniveau te beschikken, en het samenspel tussen die klokken kan door onregelmatig werken, en in het bijzonder in de nacht, verstoord worden. Daarnaast zijn er individuele verschillen aan het licht gekomen in de spontane voorkeur van timing van activiteit en...

CHRONOBIOLOGIE PLOEGENDIENST JETLAG 

Literatuur

 1. 1.
  Ralph MR, Foster RG, Davis FC, Menaker M. Transplanted suprachiasmatic nucleus determines circadian period. Science 1990; 247: 975–978.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Foster RG, Kreitzman L. Rhythms of life: the biological clocks that control the daily lives of every living thing. New Haven CT: Yale University Press, 2004.Google Scholar
 3. 3.
  Wittmann M, Dinich J. Merrow M, Roenneberg T. Social jetlag misalignment of biological and social time. Chronobiol Int 2006; 23: 497–509.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Davidson AJ, Sellix MT, Daniel J, et al. Chronic jetlag increases mortality in aged mice. Current Biol 2006; 26: 914–916.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Erren TC, Pape HG, Reiter RJ, Piekarski C. Chronodisruption and cancer. Naturwissenschaften 2008; 95: 367–382.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Jansen K, Zee EA van der, Gerkema MP. Being circadian or not: vasopressin release in cultured SCN mirrors behavior in adult voles. Neuroreport 2000; 11: 3555–3558.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Veen DR van der, Minh N Le, Gos P, et al. Impact of behavior on central and peripheral circadian clocks in the common voleMicrotus arvalis, a mammal with ultradian rhythms. PNAS 2006; 103: 3393–3398.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Veen DR van der, Saaltink DJ, Gerkema MP. Behavioral responses to combinations of timed light, food availability, and ultradian rhythms in the common vole (Microtus arvalis). Chronobiol Int 2011; 28: 563–571.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Vetter C. Exploring the impact of internal time in real life. PhD thesis, University of Munich (LMU), 2010.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • M.P. Gerkema
  • 1
 1. 1.Centrum voor LevenswetenschappenRijksuniversiteit GroningenGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations