Skip to main content

Hoe begin je met dentale fotografie

Abstract

In praktijken liggen camera’s vaak te verstoffen in een kast: te veel knopjes, te zwaar of lastig te bedienen. We weten allemaal dat het maken van foto’s belangrijk is, maar de praktijk is anders. Wil je een frisse start maken met een nieuwe camera, dan zijn dit de keuzes.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Daan van Oort.

Additional information

Auteur

figure1

Daan van Oort is fotograaf gespecialiseerd in dentale fotografie en geeft workshop, lezingen en cursussen in Nederland, Belgie en Duitsland. Hij werkt momenteel aan zijn derde fotoboek en wandelt graag met zijn camera in de omgeving van Oosterbeek.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Oort, D. Hoe begin je met dentale fotografie. Tandartsprakt 42, 36–41 (2021). https://doi.org/10.1007/s12496-021-0062-0

Download citation