Skip to main content

Van student naar starter

Samenvatting

Starten als tandarts? Het bekende afvinklijstje met startersmogelijkheden (zzp’er, loondienst, praktijk overnemen, vrije vestiging) vindt nog amper weerklank in de praktijk. Wie start, doet dat als zzp’er. De coronacrisis lijkt niet te hebben geleid tot een noemenswaardige omslag, de veranderingen in de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) zorgen wel voor enige onrust. TP luistert naar de actuele stand van zaken in de wereld van student en starter.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jacques Koch.

Additional information

Auteurs

figurea

Jacques Koch is werkzaam als zelfstandig journalist en schrijver in Utrecht. Hij is onder andere gespecialiseerd in ondernemerschap.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Koch, J. Van student naar starter. Tandartsprakt 42, 18–22 (2021). https://doi.org/10.1007/s12496-021-0059-8

Download citation