Skip to main content

A-Team

Samenvatting

Eerst wikken en dan pas prikken. Dat is de boodschap die auteur Johan Aps ons in dit nummer meegeeft in zijn artikel over lokale anesthesie. Verdoven is voor ons allemaal zo’n routineklus geworden dat we weleens vergeten na te denken over welke vloeistof we gebruiken, waar we verdoven en hoe we verdoven. Goed om weer eens met de neus op de feiten gedrukt te worden.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Sander Loos.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Loos, S. A-Team. Tandartsprakt 42, 3 (2021). https://doi.org/10.1007/s12496-021-0055-z

Download citation