Skip to main content

Leiden in last

Samenvatting

Onlangs zag ik een aflevering van de tv-docuserie ‘Typisch Leiden’. Het was een karakterschets van de stad, waarin markante Leidse figuren voor het voetlicht kwamen: een orgelman, een slager en een schoonmaakster van een studentenhuis. Allen spraken met een onvervalst Leidse tongval. De stem van de Leidenaar klinkt zangerig, omdat die bij sommige klinkers omhoog of omlaag gaat, zoals bij het stopwoordje ‘hoor’.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Arthur van Winsen.

Additional information

Arthur van Winsen studeerde filosofie en tandheelkunde. Hij voerde tot voor kort een algemene praktijk in Leiden.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Winsen, A. Leiden in last. Tandartsprakt 42, 58 (2021). https://doi.org/10.1007/s12496-021-0054-0

Download citation