Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 54–56 | Cite as

Independer.nl en patiënt houden tandarts spiegel voor: Wat is úw online reputatie?

  • Giney C. Sowidjojo
Article
  • 19 Downloads

Samenvatting

Patiënten worden steeds mondiger en willen eigen keuzes maken. Daartoe raadplegen ze op internet beoordelingssites. Zulke sites, zoals independer.nl en de Zorgkaart Nederland, maar ook de sociale media, maken vanuit patiëntperspectief de zorg meer transparant. Ook tandartsen worden steeds vaker op deze wijze door hun patiënten aan een waardering onderworpen. In onderstaande bijdrage wordt nader ingegaan op de vraag hoe tandartsen in Nederland door patiënten worden beoordeeld en hoe deze informatie een rol kan spelen in de tandheelkundige zorgverlening.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Giney C. Sowidjojo
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations