Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 49–50 | Cite as

Wat te doen met deze 11?

  • Bohn Stafleu van Loghum
Intercollegiaal online
  • 9 Downloads

Samenvatting

In TP van februari jl. vroegen wij u om advies inzake een patiënt (een vrouw van 37 jaar) die was verwezen voor consult en eventuele behandeling van de 11. Dit element is in 2003 endodontisch behandeld (afbeelding 1a-c) en voorzien van een opbouw met glasvezelstift waarna een kroon is gemaakt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations