Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 44–45 | Cite as

De lieve tandarts

  • Frank van Wijck
Tandarts in de praktijk
  • 9 Downloads

Samenvatting

De angst die zijn dochter voelde voor de tandarts zette Jan Henk Nawijn ertoe aan een keurmerk te ontwikkelen voor wat hij De Lieve Tandarts noemt. Inmiddels hebben dertig praktijken dit keurmerk ontvangen. Maar afgaand op de hoeveel mensen die uit angst het tandartsbezoek uitstellen of afstellen, is veel meer nodig, stelt hij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Frank van Wijck
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations