Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 38–42 | Cite as

Een filosofische benadering (3): Hoe moeten wij handelen

  • Arthur van Winsen
Article
  • 52 Downloads

Samenvatting

In de vorige afleveringen zagen we hoe de tandarts enerzijds schatplichtig is aan zijn vak om een perfect werkstuk af te leveren. Aan de andere kant moet hij daaraan soms concessies doen als het om de wensen van de patiënt gaat. De uiteindelijke wens van de patiënt werd in onze casus (TP februari) in eerste instantie niet ingewilligd door de tandarts, maar daarna gaf de cosmeticus daar wel gehoor aan. Onverenigbare strevingen en handelingen leidden tot een onbevredigend behandelresultaat. (Afbeelding 1 ) In deze laatste aflevering zullen we dieper ingaan op ethische dilemma’s waarmee we tijdens ons (be)handelen geconfronteerd worden.
Afb. 1

Werk in uitvoering

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Arthur van Winsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations