Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 35–37 | Cite as

Mondverzorging en longontsteking bij verpleeghuisbewoners: Verslik je niet in de mondzorg bij ouderen

  • Bohn Stafleu van Loghum
De promotie
  • 101 Downloads

Samenvatting

Verpleeghuisbewoners zijn een zeer kwetsbare groep ouderen. Zij zijn wat betreft hun verzorging en dus ook hun mondverzorging en mondgezondheid grotendeels overgeleverd aan het verzorgend personeel. Mondgezondheid speelt een belangrijke rol bij het behouden van de algemene gezondheid. Onderzoekers hebben reeds eerder meerdere verbanden gelegd tussen een slechte mondgezondheid, systemische ziektes en complicaties met betrekking tot de algemene gezondheid. Zo is parodontitis bijvoorbeeld geassocieerd met systemische ziektes zoals diabetes en reuma. En bevat tandplak micro-organismen die geassocieerd zijn met longontsteking (pneumonie). Longontsteking is een belangrijke overlijdensoorzaak bij verpleeghuisbewoners.

Vanessa Hollaar deed onderzoek naar longontsteking door verslikking en mondgezondheid bij ouderen in het verpleeghuis. In haar proefschrift betoogt ze dat slikproblemen bij zorgafhankelijke verpleeghuisbewoners een belangrijke risicofactor is voor het ontstaan van een longontsteking. Ze stelt daarom dat tandartsen en mondhygiënisten in zorginstellingen meer moeten samenwerken in een multidisciplinair team.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations