Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 34–34 | Cite as

X-puzzel #13

  • Frédérique San Giorgi
  • Reinier Hoogeveen
X-Puzzel
  • 36 Downloads

Samenvatting

Tijdens de endodontische behandeling van element 12 wordt een solo vervaardigd (afbeelding 1). Naast de periapicale radiolucentie van de 12 is hierop een goed begrensde uniloculaire radiolucentie zichtbaar aan de apex van element 11. Dat element is fors gerestaureerd, reageert normaal sensibel op koude en is niet percussie- of palpatiegevoelig. Er zijn geen solitaire pockets meetbaar. Er is geen labiale of palatinale zwelling zichtbaar. Het gaat hier om een 53-jarige man zonder noemenswaardige zaken in de tandheelkundige of medische anamnese.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Frédérique San Giorgi
    • 1
  • Reinier Hoogeveen
    • 1
  1. 1.sectie Orale RadiologieACTA

Personalised recommendations