Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 24–28 | Cite as

Toepassing van kruisbeetelastiek en micro-implantaten: Twee verschillende kruisbeetbehandelingen

  • Erik Reukers
Article

Samenvatting

Een 8-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij een schaarbeet heeft in de zijdelingse delen van het eerste en het vierde kwadrant. Zijn eerste wisselfase is net klaar. Zelf heeft hij nergens last. Een 50-jarige mevrouw komt op eigen initiatief naar de praktijk omdat zij vindt dat haar lachlijn erg scheef staat. Tevens vindt zij dat kauwen met de rechterzijde van haar gebit moeizaam gaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Erik Reukers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations