Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 22–23 | Cite as

Niets is mooier dan echt (2)

  • Riemer Vochteloo
  • James Huddleston Slater
Out of the box (27)
  • 8 Downloads

Samenvatting

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Contactsporten, zoals hockey, zijn berucht om opgelopen tandletsel. Gebitsbeschermers zijn tegenwoordig verplicht op het speelveld, maar de kwaliteit ervan is wisselend. Slecht passende bitjes bieden geen bescherming en geven alleen maar schijnzekerheid. Reden om als ouders af en toe het bitje van je kind te controleren. In deze casus (jongen, 11 jaar) zat de gebitsbeschermer te los. Ook al was de bit op maat gemaakt door een tandarts op de hockeyclub, toch was deze door intensief gebruik en de gebitsgroei langzamerhand zo los gaan zitten dat deze regelmatig het contact met de tanden verloor.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Riemer Vochteloo
    • 1
  • James Huddleston Slater
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations