Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 2–2 | Cite as

App normaal

  • Irfan Abas
Redactioneel
  • 61 Downloads

Samenvatting

Elke dag werken wij op maximaal vermogen om onze patiënten de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Niet zelden met behandelingen die steeds complexer worden, omdat de niet-complexe problemen door mondzorgkundigen aangepakt mogen worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Irfan Abas
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations