Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 54–55 | Cite as

Een problematische 36

  • Bohn Stafleu van Loghum
Intercollegiaal online
  • 13 Downloads

Samenvatting

In het december 2017-nummer van TP vroegen wij uw mening over een probleem bij de 36 van een gezonde jonge vrouw (17 jaar) met een DPSI-score 1 en een stabiele neutro-occlusie (afbeelding 1 en 2, januari 2017).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations