Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 52–53 | Cite as

Geef het door: Kennis over erosieve gebitsslijtage

  • Vera Verploegen
Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen
  • 20 Downloads

Samenvatting

Tijdens mijn studie tandheelkunde heb ik in de masterfase het scriptieonderzoek verricht naar de mate van kennis over erosieve gebitsslijtage onder jongvolwassenen. Tevens is aan de deelnemers gevraagd hoe zij geïnformeerd wensen te worden over een tandheelkundig onderwerp. Onderstaand artikel is gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Vera Verploegen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations