Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 50–51 | Cite as

Het raadsel van Eppelsheim

  • Frank Heynick
Heynick’s hoek
  • 7 Downloads

Samenvatting

Paleontologen vonden bij opgravingen in Zuid-Duitsland een merkwaardige hoektand en premolaar. Wat betekent dit voor het algemeen geaccepteerde scenario dat de evolutie van aapachtigen tot mensachtigen in Afrika plaatsvond?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations