Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 47–49 | Cite as

X-puzzel #12 - bevindingen

  • Reinier Hoogeveen
  • Frédérique San Giorgi
X-puzzel #12
  • 3 Downloads

Samenvatting

Op pagina 29 van dit nummer werd een dame voorgesteld die overweegt een orthodontische behandeling met eventueel een orthognatisch- chirugische component te ondergaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Reinier Hoogeveen
    • 1
  • Frédérique San Giorgi
    • 1
  1. 1.ACTA, afdeling Orale Radiologie

Personalised recommendations