Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 43–46 | Cite as

Een filosofische benadering (2): De zoektocht van de patiënt

  • Arthur van Winsen
Article
  • 15 Downloads

Samenvatting

In de eerste aflevering (TP februari, pag. 34-38) kwam aan de orde wat de tandarts vanuit zijn beroepsperspectief kan en wil doen om het ultieme esthetische resultaat voor zijn patiënt te bereiken. In deze tweede beschouwing belicht ik de keerzijde: wat wil de patiënt van de tandarts?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Arthur van Winsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations