Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 30–34 | Cite as

Uit de oude doos?! Parodontale nazorg moet!

  • Jan van Hoeve
Article

Samenvatting

In 2006 werd in TP onderstaande casus beschreven om te laten zien dat professionele inzet tot onverwacht goede resultaten kan leiden. De casus omvatte toen een behandelperiode van twaalf jaar. De redactie van TP vroeg me nu of ik in de huidige tijd nog voor dezelfde aanpak als toen zou kiezen. De tandarts die in 1993 deze patiënt instuurde had geen behandelplan en vroeg parodontale behandeling. Extractie van de onderincisieven was voor hem onbespreekbaar, waardoor het in onze situatie alleen mogelijk was een zo goed mogelijke parodontale behandeling uit te voeren. Het ligt dus voor de hand dat we onder dezelfde omstandigheden nu dezelfde keuze zouden maken. Nu de vraag: ‘Was het een goede keuze?’ Voor de eerste twaalf jaar na begin van de behandeling wel. En vervolgens de vraag: ‘En daarna?’ Om deze vraag te beantwoorden kon ik gebruikmaken van het feit dat de patiënte nog steeds bij mijn collegae onder behandeling is, zodat ik de benodigde gegevens kon inzien.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Jan van Hoeve
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations