Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 29–29 | Cite as

X-puzzel #12

  • Reinier Hoogeveen
  • Frédérique San Giorgi
X-puzzel
  • 53 Downloads

Samenvatting

Een 27-jarige vrouw overweegt een orthodontische behandeling te ondergaan waarvan zij weet dat daarbij waarschijnlijk ook orthognatische chirurgie nodig zal zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Reinier Hoogeveen
    • 1
  • Frédérique San Giorgi
    • 1
  1. 1.afdeling Orale RadiologieACTA

Personalised recommendations