Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 29–29 | Cite as

X-puzzel #12

 • Reinier Hoogeveen
 • Frédérique San Giorgi
X-puzzel
 • 10 Downloads

Samenvatting

Een 27-jarige vrouw overweegt een orthodontische behandeling te ondergaan waarvan zij weet dat daarbij waarschijnlijk ook orthognatische chirurgie nodig zal zijn.

Een 27-jarige vrouw overweegt een orthodontische behandeling te ondergaan waarvan zij weet dat daarbij waarschijnlijk ook orthognatische chirurgie nodig zal zijn. Er is geen sprake van een belastende relevante medische anamnese, ze heeft geen pijnklachten of andere symptomen. Een MKA-specialist heeft haar verwezen voor het verkennen van de orthodontische behandelmogelijkheden. In het kader hiervan worden alle beschikbare röntgenopnamen van haar eigen tandarts en die van de verwijzende kaakchirurg opgevraagd. Op de twee solo-opnamen van de regio 25/26 uit 2014 en 2017 zien we een afwijkend beeld apicaal van de 25 (afbeelding 1a en 1b ). Dat zien we ook terug op de panorama-opname die de MKA- specialist had gemaakt (afbeelding 2 ).
Afb. 1a

Solo-opname uit 2014 van de 25 en 26 met de ronde pingpongbal-achtige afwijking. Er is duidelijk afstand tussen de afwijking en de wortel van de 25.

Afb. 1b

Solo-opname uit 2017 van hetzelfde gebied als op afbeelding 1a.

Afb. 2

Panorama-opname uit 2017.

Wij hebben drie vragen voor u:
 1. 1

  Welke omschrijvende kenmerken vindt u passend bij deze laesie in de regio 25?

   
 2. 2

  Welke afwijkingen zouden op uw lijstje met differentiële diagnosen komen te staan?

   
 3. 3

  Als we verder kijken dan alleen de 25: welke bevindingen zijn het vermelden waard?

   

Vergelijk uw bevindingen met die van ons (zie pagina 47).

Hebben we samen alle informatie uit deze afbeelding gehaald?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Reinier Hoogeveen
  • 1
 • Frédérique San Giorgi
  • 1
 1. 1.afdeling Orale RadiologieACTA

Personalised recommendations