Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 26–29 | Cite as

Tijdige condylectomie kan osteotomie voorkomen: Een meisje met een asymmetrisch gezicht

  • Erik Reukers
Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Een 13- jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat haar gelaat een asymmetrische ontwikkeling toont. Verwerken van voedsel gaat moeizaam en zij bijt regelmatig op haar tong. In verband met interdentale spraak en afwijkend mondgedrag is zij logopedisch behandeld geweest, echter zonder bevredigend resultaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Erik Reukers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations