Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 18–19 | Cite as

Voorspelbaar de juiste kleur maken!

  • Stephan van der Made
Out of the box (26)

Samenvatting

Kleurbepaling is altijd al een van de lastigste onderdelen voor een kroon- en brugwerkspecialist geweest. Hoewel er verschillende apparaten zijn ontwikkeld om het kleurbepalen te vergemakkelijken, zijn deze in de praktijk moeilijk te gebruiken als het gaat om het omzetten van de digitale data naar keramiek. Veelal blijven we daarom vasthouden aan ons welbekende systeem met de Vita Classic- of 3D-Master-kleurstalen. Ook dit is echter niet erg betrouwbaar. Het nieuwe eLABor_aid-systeem biedt naar onze ervaring betere perspectieven. Hieronder wordt in een aantal stappen kort beschreven hoe dit systeem in zijn werk gaat. door Stephan van der Made

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Stephan van der Made
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations