Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 3, pp 24–25 | Cite as

Versleutelen van digitale communicatie

  • Elly Hogeveen
Communicatie

Samenvatting

In de wandelgangen is al geruime tijd onrust over de nieuwe wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming die in is gegaan op 25 mei jl. Met de invoering van deze nieuwe wet zijn de regels rond de bescherming van persoonsgegevens aangescherpt. Wat betekent dit voor de mondzorgpraktijk?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Elly Hogeveen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations