Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 3, pp 21–23 | Cite as

Assistentendag met fun en sessie over kindermishandeling

  • Lienke Neef
Cursussen en opleidingen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Een assistentendag met als titel Maestro in de Orthodontie klinkt als muziek in de oren. In de Philharmonie van Haarlem, hartje centrum, organiseerde Dentsply Sirona Orthodontics een bijzonder congres met algemene presentaties in de ochtend en in de middag parallelsessies. Waaronder een over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, waarover we meer vertellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations