Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 24–24 | Cite as

Niet representatief

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Ditte
  • 53 Downloads

Samenvatting

Echt jaren geleden, in de tijd van de tv-dokter, had ik meen de Tros, bedacht dat er ook een tv-tandarts moest komen. Omdat ik een paar jaar daarvoor al eens op tv opgetreden had in Tros Actua junior met mijn discobeugel en sealants, viel de keuze al snel op mij en werd ik uitgenodigd een screentest te komen doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations