Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 20–21 | Cite as

Diëtisten en mondhygiënisten samen op congres

  • Lienke Neef
Cursussen en opleidingen

Samenvatting

Het eerste Diëtisten- en Mondhygiënisten Congres was een succesvol uitverkocht event. Een informatieve dag waar beide doelgroepen samen kwamen om van elkaar te leren. Er blijken toch veel raakvlakken te zijn tussen beide beroepen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations