Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 19–19 | Cite as

Wat is de meerwaarde van een röntgenschild?

  • Lienke Neef
Lezersvraag
  • 36 Downloads

Samenvatting

In de orthodontiepraktijk waar ik werk als assistent, kregen we een e-mail over een schild dat gebruikt kan worden om de stralingsreductie bij het maken van een laterale schedelfoto te reduceren. Kunnen jullie mij vertellen wat de meerwaarde is van het gebruik van een dergelijk schild bij het maken van deze röntgenfoto?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations