Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 19–19 | Cite as

Wat is de meerwaarde van een röntgenschild?

  • Lienke Neef
Lezersvraag
  • 20 Downloads

Samenvatting

In de orthodontiepraktijk waar ik werk als assistent, kregen we een e-mail over een schild dat gebruikt kan worden om de stralingsreductie bij het maken van een laterale schedelfoto te reduceren. Kunnen jullie mij vertellen wat de meerwaarde is van het gebruik van een dergelijk schild bij het maken van deze röntgenfoto?

Röntgenstraling is een noodzakelijk kwaad in de tandheelkunde en in de orthodontie. Hoe minder de patiënten eraan blootgesteld worden, des te beter. Standby legde de vraag voor aan dr. Reinier Hoogeveen, tandarts en Stralingsdeskundige aan de ACTA. Hij heeft zijn promotieonderzoek gedaan naar stralingsbescherming bij orthodontische röntgenopnamen. Hij is ook uitvinder en producent van de in dit artikel beschreven beschermende hulpmiddelen. Reinier Hoogeveen: “Het idee is dat er een vrij groot gebied is op de RSP (Röntgenschedel-profiel-opname), waar geen diagnostische informatie te vinden is. Het nutteloos bestraalde gebied boven de schedelbasis kan worden afgeschermd met een schildje.” Het schild is gemakkelijk in gebruik en kan eenvoudig aan de steun van de oorpen van het röntgenapparaat worden vastgemaakt. Een gebied dat ook nutteloos bestraald wordt, is dat onder de onderkaak. Daar zit de schildklier die gevoelig is voor straling. In de richtlijnen staat dat de schildklier zou moeten worden afgeschermd van röntgenstraling. Daarom is er naast het schildje waar we net over spraken ook een schildklierprotector ontwikkeld. Deze wordt op de hals van de patiënt geplaatst. Dit vraagt wat oefening. In recent onderzoek is aangetoond dat het schild samen met een schildklierprotector ongeveer 60 procent dosisdaling bewerkstelligt. Het schild bestaat uit een loodplaatje van 1 mm lood en eromheen zit een kunststof behuizing. Reinier Hoogeveen: “Vroeger werd een loodkraag om de schildklier te beschermen gebruikt, maar die is in onbruik geraakt. Oorzaken daarvan zouden kunnen zijn:
  • Bij moderne digitale apparaten denken artsen dat de dosis al laag is en dat het geen zin heeft die verder te verlagen. Maar voor kinderen en omdat er veel laterale schedelopnamen per jaar gemaakt worden, is het investeren in stralenbescherming bij deze opnamen al snel rendabel.

  • Orthodontisten willen graag nekwervels kunnen beoordelen op een RSP voor een groeiinschatting. Met loodkraag zie je die nekwervels niet meer en lukt dat niet meer. Ook komt het klittenband van een loodkraag in contact met haar en is dat niet te desinfecteren. De loodkraag is niet handig en niet hygiënisch.

  • Bij de panoramaopnamen is het advies om geen loodschort meer te gebruiken. Daardoor is misschien de gedachte dat afscherming bij de RSP dus ook niet meer zinvol is. Maar bij de RSP gaat de bundel röntgenstraling (zeker bij kinderen) wel door de schildklier.

Daarom is een schildklierprotector ontworpen die wel de schildklier beschermd, maar de nekwervels vrijlaat en makkelijk aan te brengen en te reinigen is. Er zijn al veel praktijken die het schild en de schildklierprotector gebruiken. De conclusie is dat het gebruik van het schild samen met de schildklier protector dus wel degelijk een meerwaarde heeft.”

‘Veel praktijken gebruiken al het schild en de schildklierprotector’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations