Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 16–18 | Cite as

Bijzondere patiënten in de praktijk!

  • Elly Hogeveen
Communicatie
  • 48 Downloads

Samenvatting

Vorig jaar was het tweede inspirerende jaarsymposium Bijzondere patiënten in de praktijk!, georganiseerd door Lemion. Zes gerenommeerde sprekers vertelden over relevante psychische stoornissen. Bij wie komt het voor, hoe is het te herkennen en ook belangrijk: wat kun je doen om een toch zo goed mogelijk behandelresultaat te bereiken?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Elly Hogeveen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations