Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 14–15 | Cite as

Bij- en nascholing is een must

  • Maria de Vries
De mening van de assistent
  • 10 Downloads

Samenvatting

Hoe belangrijk is bij- en nascholing. Is het onzin, want je weet alles al. Of is het echt nodig dat je regelmatig een cursus doet. En wie moet het gaan betalen: jijzelf of hoort de tandarts jouw cursussen te betalen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations